Mācību process

MĀCĪBU PROGRAMMA

1.Sociālās zinības un ētika;
2.Dabaszinības;
3.Literatūra;
4.Latviešu valoda;
5.Matemātisko priekšstatu veidošana (bērniem līdz 3 gadu vecumam);
6.Sensorā attīstība (bērniem līdz 3 gadu vecumam);
7.Matemātika (bērniem no 3 gadu vecuma);
8.Zīmēšana;
9.Veidošana;
10.Aplicēšana;
11.Konstruēšana;
12.Mājturība un tehnoloģijas;
13.Sports;
14.Mūzika;
15.Latviešu valoda (bērniem kuriem dzimtā valoda ir krievu);
16.Individuālais un apakšgrupu darbs bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai.